Öğrenci Rehberliği

Öğrenci Rehberliği

Öğrenci Rehberliği

YALÇIN ÖZEL ÖĞRETİM KURSUNDA REHBERLİK

Başarı ve mutluluk rüyası; yeteneklerini ve potansiyelini keşfedip, elindeki kaynakları etrafındaki fırsatları değerlendirmeye bağlıdır.

Yalçın Özel Öğretim Kursunda Rehberlik anlayışı; her öğrenciyi kendi bireysel ilgi, yetenek ve kapasitesi doğrultusunda geliştirme düşüncesiyle uygun eğitim ve öğretim olanaklarını en iyi şekilde sunarak hayata hazırlamayı hedeflemiştir.

Bizler bilginin, sevgiyle yoğrulunca maya tutacağını biliyoruz. hayatta iz bırakanlardan olmak için kendini geliştirmeye her zaman bir adım önde hazırlanmak isteyenlerin adresi olarak her öğrenciye eşit imkanlar sunuyoruz.

- KİŞİSEL REHBERLİK: 

Yapabileceğini düşündüğünden daha fazlasını yapamayacak bir insan yoktur. öğrencilerin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için, uzman kadromuz tarafından öğrencilerimize sunulan rehberlik hizmetleri YALÇIN ayrıcalığı ile sunulmuş bir fırsattır.

- EĞİTSEL REHBERLİK: 

Her sınıfın Rehber Öğretmeni her öğrencinin sosyal ve akademik başarı durumunu analiz ederek, eksiklerini giderme konusunda öğrenciye yardımcı olmak amacıya eğitsel rehberlik çalışmalarını yürütür. Rehber öğretmen, öğrenci ve veli ile düzenli olarak bireysel görüşmeler yapar ve öğrenci takibi konusunda katkı sağlar.  Öğrencinin akademik başarısını en üst düzeye ulaştırmayı hedefler.

- MESLEKİ REHBERLİK:

Öğrencilerin mesleki yönelimleri hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamayı amaçlayarak; meslekleri tanıması ve geleceğini planlaması için seminerler, meslek tanıtımları, meslek etkinlikleri ve saha çalışmaları yapılır.

- VELİ GÖRÜŞMELERİ

Velilerimiz ile öğrencilerimiz hakkında ayrıntılı bilgi paylaşımında bulunmak ve eğitim öğretim sürecini işbirliği içinde yürütmek amacıyla genel ve bireysel veli toplantılarıyla görüşmeler yürütülür. Ayrıca rehberlik servisinin işleyisi ve çalışmaları hakkında genel bilgilendirmeler yapılır. Veli görüşmeleri ile her ay aileye düzenli olarak öğrenci ile ilgili bilgilendirme yapılır.

- ÖĞRETMEN GÖRÜŞMELERİ

Sınıf öğretmenlerimiz ile sınıf bazlı görüşmeler yapılarak sınıf rehberlik çalışmaları için işbirliğine gidilir. Öğrencilerin akademik başarıları, sınıf içi uyumları ve sosyal becerileri hakkında da öğretmenlerimizle paylaşımlarda bulunarak işbirliğine gidilir.