Üniversite Rehberliği

Üniversite Rehberliği

Üniversite Rehberliği

Sınavlara hazırlanan birey önce kendisine niçin üniversiteyi kazanmak istediğini sormalıdır. Bu eğitimin bana kazandıracağını umut ediyorum. Bana ekonomik imkanlar sağlayacak bir iş mi? Toplumsal statü mü? İyi yetişmiş, kültürlü bir insan olmak mı? Yeni bir şeyler öğrenmek böylece kendime olan güvenimi arttırmak mı?

Amaçlarınız bu saydıklarımızın bir veya birkaçı olabilir ya da daha farklı nedenlerle üniversite için ya da herkes üniversiteye gidiyor diye üniversiteye girmeyi istemeyin. Herkes öyle yapıyor diye bunu istemek gerçek bir amaç değildir. Bu tür amaçlar bireyin mutsuz olmasına ve zamanını boşa harcamasına neden olur. Çünkü her bireyin kişisel özellikleri ve hayattan beklentisi birbirinden farklıdır. Dolayısıyla amaç ve hedefleri de herkesin beklentileri doğrultusunda birbirinden farklıdır.

Mesleğimiz bizim toplumdaki statümüzü, kendi ailemize sağlayacağımız imkanları belirler. Eğitimle bilimsel düşünme gücü kazanırız. Hayattaki olayları neden – sonuç ilişkileri içinde görebiliriz.

Üniversite bize farklı yetenek, ilgi, görüş ve inançlara sahip insanlarla bir araya gelme imkanı verir. Böylece ufkumuz genişler, olaylara ve insanlara farklı bakış açıları geliştiririz. Hayatımızdaki kalıplardan, ön yargılardan kurtularak dünyaya, olaylara daha esnek bakarız.

Üniversiteye başlamak insana güven bir güven ve sorumluluk verir. Bağımsız düşünme becerimizi geliştirir. Değişik sosyal ortamlar sağlayarak yeni arkadaşlıkların da kurulmasına zemin oluşturur.

Genel olarak yaşamın amacı kendine yetmek, yaşamından doyum alabilmek, insanlarla bazı şeyleri paylaşabilmektir. Sınavda başarılı olmak, diploma sahibi olmak bu temel amaca yönelik araçlardır.

Şunu da unutmamak gerekir ki, üniversiteye girmek hayatın seçeneklerinden sadece bir tanesidir. Oysa ki insanın çevresinde başka seçenekler de vardır. Bu seçenekleri de değerlendirmelidir. Sınavı kazanmamak yıkım olmamalıdır. Başarıyı tüm toplum için tek seçeneğe indirgediğimizde bu durum mutsuz olmamıza ve olaylara dar açıdan bakmamıza neden olur. Öyleyse yaşamın bize sunduğu tüm fırsatları değerlendirip “ulaşabildiğimiz” en iyi hedefi yakalamaya çalışalım.