Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda geçmişinden aldığı özgüven ve güç ile bugününü çağın gereklerine göre yaşayan, ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmayı hedefleyen, etkili, nitelikli, verimli ve özgün eğitim kurumunu oluşturmaktır.

Biz; yurdumuzun geleceğini emanet edeceğimiz bireylerin öğrenmeleri, bilgi, beceri ve davranış kazanmalarına araç olan; öğrencilerine katılım fırsatı veren ve olumlu yönde davranış kazandırmaya açık olan, yenilikçi bir eğitim öğretim kurumuyuz.

Önceden belirlenen bilgiler ve çeşitli alanlarda beceriler geliştirici çalışmalarla, topluma çözüm üretecek, ülkemizi her alanda geliştirecek davranışlar kazanmış insanlar yetiştiriyoruz.

Bilgiye ulaşma yollarını kavramış, olaylar ve durumlar karşısında alınacak tutum ve davranışları geliştirebilen, çözüm üretme becerisi olan bireylere yönelik programlar geliştirmekteyiz.

Bu tanımlamalar ve temel yönelimler ışığında:

Misyonumuz; dershanemizdeki öğrencileri; kendine güvenen, sorumluluk sahibi, yorumlama ve problem çözme becerisi kazanmış, çevre bilincine sahip, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, sosyal çevreye uyumlu bireyler olarak bir sonraki öğretim kurumlarına ve hayata hazırlayıp başarılı olmalarını sağlamaktır.